Management Structure

School Office

The College Governance


Dean      Liu Fang

Vice Dean  Lin Wenyue   

                   Wang Quandi   

     SUN ShuMin


Secretary of Party Committee ZHANG GuoHong

Assistant to Dean YU JiuJian

       ZHI XiaoLong